Συστήματα Πυρανίχνευσης

Με τον όρο πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της. Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας μας (Π.Δ. 41/2018 - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Στη Μeerkat zone δίνουμε μεγάλη έμφαση στα συστήματα πυρανίχνευσης και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για την πυροπροστασία του χώρου σας.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από συσκευές ανίχνευσης, συσκευές ειδοποίησης και χειροκίνητα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς. Το μέγεθος του κτηρίου καθορίζει τον αριθμό των ανιχνευτών που απαιτούνται. Το σύστημα λειτουργεί μέσω του πίνακα ελέγχου που λαμβάνει σήματα από τις συσκευές ανίχνευσης και στη συνέχεια τα στέλνει στις συσκευές ειδοποίησης.

button%20%CF%80%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την εγκατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν.